Construccions Josep Olives L'empresa

Construccions Josep Olives
Construccions Josep Olives

Era l'any 1959 quan Sr. Bartolomé Olives Orpi, va decidir fundar la seva pròpia empresa dedicada a les obres de construcció a Ciutadella, després d'haver après l'ofici treballant durant diversos anys en altres empreses d'aquest mateix sector.

Durant molts anys, Sr. Bartolomé Olives va anar expandint la seva empresa a base d'esforç, constància i serietat. Aquests valors són bàsics per a l'èxit de qualsevol empresa i, per aquest motiu, Construccions Josep Olives els ha anat mantenint vigents fins avui en dia.

Posteriorment, el seu fill, Sr. José Olives Pons es va incorporar a l'estructura de l'empresa on es va formar i va adquirir tots els coneixements per a, més endavant, poder donar el relleu generacional al seu pare en la direcció de l'empresa.

Projecte de rehabilitació de façana a Ciutadella de Menorca

Amb el pas dels anys, l'empresa ha anat canviant la seva personalitat jurídica en funció de les necessitats de cada època, fins que l'any 1998 es va constituir com a societat limitada i així ha romàs fins al dia d'avui.

De la mateixa manera, l'empresa, en el seu interès constant per adaptar-se a les noves tècniques constructives que han anat sorgint en el sector, ha evolucionat i format als seus operaris per a poder oferir als clients solucions constructives d'avantguarda que permetin dur a terme els seus projectes de la manera més eficient possible.

Considerem que el pilar bàsic de l'empresa és el que està format per tot l'equip humà que treballa en ella, per aquest motiu sempre s'ha tingut especial cura en la formació constant dels operaris tant en tècniques constructives innovadores com en la prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de salvaguardar al màxim la integritat bàsica dels mateixos durant la realització dels diferents treballs.

Rehabilitació d'habitatge a Ciutadella de Menorca

Construccions Josep Olives S.L. és actualment una empresa capdavantera i un referent dins del sector de la construcció a Menorca.

Per tot això, posem a la seva disposició la nostra estructura empresarial perquè vostè pugui fer realitat els seus projectes siguin d'obra nova o de reforma. Així mateix, tenim una gran experiència en promocions d'edificis habitatges.